مرگ آرام...باز هم جای خالیش خالیست

خوابه خواب بودم که آواز و بیقراری بارون  منودعوت به شنیدن کرد وقتی

گوشمو تیزکردم ذهنم مدام تکرار میکرد...

با اینکه بخاری روشنه و جام گرمه  هیچ چیز گرمای آغوشتو نداره

/ 18 نظر / 48 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ستاره

سلام ممنون از حضور مهربونتون بزوزم ومتتظر حضور دوبارتون[گل]

ستاره

در جهانی این چنین پر مدعا مانده بودم غافل از هر آشنا در دلم سودای بودن مرده بود عاشقی در جان من افسرده بود مانده بودم گیج وحیران در خودم که چنین بیمار و سرگردان شدم [گل][گل][گل]

بهرام

سلام زندگی زیباتر از آن است که تا به حال دیده ایم تلخی ها درک شیرینی را راحت می کنند. زندگیتان شیرین کاش همه فرزندان ایران مثل شما نیک اندیش وهنرمند شوند

بهنام

سلام حـیـف ...!هَـربـآر میـخـوآهَــم بـه سَمتَتــــــــــــ بیـآیـَـــم .. یـآدم مـی اُفتَـــد کهــ .." دل ـتَنـــگـی " .. بَهـآنـه ی ِ خـوبـی بَــرآی ِ تكــرآر ِ یكــــ اِشتبـــآه نیـستــــ. با پست جدید ( این روزا ) منتظرت هستم[گل]

نیوشا

سلام گلم زیبا بود تونستی یه سر به وبلاکم بزن سپاس

´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´ ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´ ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´ ´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´ ´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´

s

روزهای بی تو بودن را به پایان خواهم رساند کسی چه میداند شاید خدا به صداهای دل خسته ام گوش کند[لبخند]

ایا میتوان سوالی از تو بپرسم.فردا در اولین برخوردت بعد از چند سال دورررررری جه خواهد بود. و اولین حرررررفت بجز سلام چه خواهی گفت؟