من نیستم.......... تو خودخواهی

نه دیگه این من نیستم

نه میخندم

نه گریه میکنم

نه دیگه این من نیستم

تو جای من زندگی می کنی

شاید..........!!!!

من پرم

لبریزم

انقدر که دیگه حس نمی کنم

نه این دیگه من نیستم

جای چشم هام چشم بنده

تا نبینم

جای گوشم

گوشی تا دیگه نشنوم

نه دیگه این من نیستم

حرفی برای گفتن ندارم

سکوتم

سکوت

برای من .......... شده آرزو

/ 3 نظر / 155 بازدید
نامیرا

نوشته های مستور را خوانده‌ای؟

شوریده

بسیار زیباست مهربان.....عیدتان مبارک بانو [گل]

یک چای گرم در این هوای گرم بهترین زندگانیست.