....

تو اینجای؟؟....

نه صدای

نه جوابی

 می خوای باور کنم نیستی !!

/ 2 نظر / 30 بازدید

shayad bashe....nemidunam

خوش به حالت. شب و روزتان باشد زیبا.و ارام.