برنده همه چیزو میبره ...

امروز نه بارونیه و نه ابری و نه برفی حتی بادم نمیاد، امروز یک روز  معمولی

آفتابیوداغ وآبیه که ازساعت6 صبح بانبودنت و جایه خالیت شروع شده شاید تنها

فرقش اینکه  هر ثانیه اش مثل یه ساله.نمیدنم!نمیخوام حرفی بزنم که چی

شد که چی  کارکردیم که چه چیزی گفتیم که چه چیزی بایدمی گفتیم...چون 

الان همه اش تبدیل شده به گذشته جیزی که رفته دیگه بر نمیگرده..دیگه

چیزی نمونده  واقعیت اینه من تو این بازی  همه کارتاموبازی کردم و توآروم

آروم  به نفع خودت بازی کردی.....دیگه آسی ندارم که بازیو ادامه بدم... میدونی

ساداست خیلی ساده برنده همه چیزهای خوبو  با خودش میبره و قوی

میشه و بازنده ضعیف میمونه حتی  شایدشکننده ترازقبل بشه...شایداین

سرنوشت باشه...من همونجا بودم  جلوی چشمات،سخته باور کنی ولی من

تو آغوشت بودم وفکرمیکردم متعلق به آونجام که حریم منه فقط من،که برام

یه حصار میسازه و یه خونه دنج که جایه منه، فکر کردم وقتی اونجام تو پناه

تنهاییامی، پشتمی ، کسمی و با تو قوی میشم آونقدر که میتونم همه نداشته

هاموفراموش کنم...اما من احمقانه خوشخیال بودم چون تو با قوانینت با

من بازی میکردی... شاید این تقدیر باشه و شاید خدا تاس سرنوشت رو پرتاب

کرده وچشممون و عقلمون کورمیکنه اونقدر که نمیتونه ببینه.اون میدونه که

من اینجام تو این طوفان تنهاییم و عزیز ترینمو باختم ..  این خیلی ساداست

خیلی روشنه...چرا باید پیچیدش کنم تو بردی  ...بیا یک بار  فقط یک بار صادق

باش وصادقانه بگو اونم همنطور که من دنیات بودم دنیات شد  !؟؟ همنطور

که آغوشت حریم من شد حریم اون شد  یاو قتی اسمتو صدا می کنه همون

حسو داری؟!...  انکار نکن یه جای ته قلبت میدنم که میدونی که دلم برات تنگ

شده همونطور که من میدونم تو دلت برام تنگ شده ..ولی من چی میتونم بگم

باید قوانین بازیو قبول کنم این چیزه که تو میخوای .. اون که قاضیه بیرحمانه

تصمیم  خودشو  گرفته... احساس من، قلبم و فکرم براش بی ارزشه براش

بی ارزش بوده  ..شاید یک روز  که خیلی دور نیستددوباره این بازی شروع

بشه...این بار من میبرم یا میبازم؟! شاید این بار من همه چیزرو بردم ...

نمیخوام راجعبه ش حرفی بزنم چون منو از درون ناراحت میکنه سعی می کنم

درک کنم که  آمدی دستمو بگیری و بگی راعایت منو کردی که بسودمن تصمیم

گرفتی،میگیری... معذرت می خوام اگه همه این حرفها ناراحتت کردو اون

چیزی نبود که میخواستی بشنوی و ببنی.. ازت معذرت میخوام اگه منوخورد

شده دیدی..ولی اینها همه کاره خودت میفهمی برنده همه چیزو باخودخواهی

با خودش میبره/ 2 نظر / 36 بازدید
خريد شارژ

پايدار باشيد. کارت شارژ خواستين در خدمتيم www.Mosaken.com [گل]